NYILATKOZAT 

Alulírott ________________________________________________________ tudomásul veszem, hogy a többször módosított 2007. évi CXXVII. tv. (áfatörvény) 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervezőáltal nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az áfatörvény rendelkezései szerint az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevőadózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

Alulírott ______________________________________________________________ kijelentem, hogy a fent megjelölt utazással kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozom:

o  Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe vagy

o Adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe vagy

o Adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

(Adóalanyként történő nyilatkozattétel esetén a nyilatkozattételre való jogosultságot igazolni kell pl. cégkivonattal, aláírási címpéldánnyal, a jogosulttól származó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással stb.)

Tudomásul veszem, hogy ha a szolgáltatást nem utasként veszem igénybe, úgy az iroda programfüzetében megjelölt teljes részvétel díját, illetve a megállapodott részvételi díjat további 27% ÁFA terheli!

Nyilatkozattétel hiányában az iroda a megrendelést „nem adóalany” minőségben történő megrendelésként tartja nyilván, és ebben az esetben számlát kizárólag az utas (a ténylegesen utazó személy) „nevére” van módunk kiállítani! Az adóalanyi minőségben történő nyilatkozattételt az első részlet megfizetéséig áll módunkban elfogadni!

 Alulírott kijelentem, hogy számlát                        o kérek                        o nem kérek

Számlázási adatok:

Név (Cégnév):      _______________________________________________________

Lakóhely (Székhely):            _______________________________________________________

Adószám:              _______________________________________________________

Dátum:                                                                        Aláírás:

                                                                                                           (ügyfél )